BAITUL ISLAH

CADANGAN MEMBINA PUSAT PEMULIHAN DADAH TEGAR (BAITUL ISLAH) DAN KUARTERS PEGAWAI SERTA KEMUDAHAN INFRASTRUKTUR DI ATAS TANAH MILIK MAJLIS AGAMA ISLAM SELANGOR DI P.T 20304, H S (D) 44501, DAERAH HULU SELANGOR, SELANGOR DARUL EHSAN

 

MAKLUMAT KONTRAK
Pemilik/Pegawai Penguasa            :           Majlis Agama Islam Selangor (MAIS)
Tarikh Mula – Siap                             :          15 April 2010 – 15 Ogos 2011
Tempoh Asal                                      :          16 Bulan
Lanjutan Masa No.1                          :          31 Disember 2011


PASUKAN PEMBINAAN
Kontraktor Reka dan Bina              :           MAIS Construction & Properties Sdn Bhd
Arkitek                                                :           Azhar Azhari Architect
Jurukur Bahan                                  :           FL Associates
Sivil & Struktur                                   :          Jurutek Consultants
Mekanikal & Elektrikal                     :           Perunding Azfar